Bescherming van gegevens

Gebruiksvoorwaarden.
Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen en teksten alsook bewerkingen ervan op deze webpagina zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetgeving ter bescherming van het intellectueel eigendom. Ze mogen niet gekopieerd, veranderd of voor derden toegankelijk gemaakt worden niet voor commerciële doeleinden,ofalleen maarom door te geven. Met name voor vermeerdering en verspreiding van de op deze pagina’s verstrekte informatie is voorafgaande toestemming van nolte-möbel GmbH & Co. KG nodig.

De webpagina kan ook verwijzen naar eigendomsrechten van derden en informatie bevatten over auteursrechten die in acht genomen dienen te worden.

Aansprakelijkheid.
De keuze van de verstrekte informatie op onze website is uitermate zorgvuldig tot stand gekomen. Het volledig uitsluiten van fouten is desondanks niet mogelijk. Nolte-möbel GmbH & Co. KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid en volledigheid van de op deze pagina verstrekte informatie. Nolte-möbel GmbH & Co.KG is bovendien niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door derden verstrekte of gepubliceerde informatie die via een hyperlink op de website van "www.nolte-germersheim.de" toegankelijk is. Wij benadrukken uitdrukkelijk dat wij geen enkele invloed hebben op de tekst van de link, de vormgeving, eventuele inbreuk op geldende rechten, alsook merk- en titelrechten, en de inhoud van de met de links verbonden pagina's. Daarom distantiëren we ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle met links verbonden pagina's op onze website. Deze verklaring geldt voor alle op onze website aangebrachte links en voor de volledige inhoud van de pagina’s, waar de bij ons aangemelde links naartoe voeren. Nolte-möbel GmbH & Co. KG is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of andere schade die voortkomt uit het gebruik van deze of een doorgelinkte website. Uitgesloten is ook iedere aansprakelijkheid voor gederfde winst, operationele onderbrekingen, het verlies van programma’s of van andere gegevens.

Nolte-Möbel GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen in of aanvullingen op de verstrekte informatie of gegevens aan te brengen.

Merken.
Alle op de website vermelde producten en firmanamen zijn wettelijk beschermde merken van de huidige houder.

Uitleg over bescherming van gegevens.
Voor ons is de bescherming van uw pivacy bij gebruikmaking van onze website uitermate belangrijk. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de in deze verklaring beschreven opslag en gebruikmaking van uw gegevens. Bij een bezoek aan onze website kunnen wij in beginsel uw identiteit niet achterhalen. Wij komen alleen de naam van uw internet provider te weten, de website van waaruit u ons bezoekt, en de websites die u bij ons bezoekt.

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt zoals u ze aan nolte-möbel GmbH & Co. KG heeft verstrekt en deze vereist zijn voor het opnemen van zakelijk contact, het beantwoorden van vragen, het verzenden van informatiemateriaal of voor een ander serviceaanbod van nolte-möbel GmbH & Co. KG. Nolte-möbel GmbH & CO. KG neemt de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens serieus, behandelt de gebruikersgegevens vertrouwelijk en zorgt ervoor dat persoonsgebonden gegevens conform de technische stand van de ontwikkelingen volgens het evenredigheidsbeginsel worden beveiligd tegen verlies, sabotage en onbevoegde toegang. Een volledige bescherming tegen bijvoorbeeld een aanval van hackers kan echter niet worden gegarandeerd. U dient er rekening mee te houden dat het internet een wereldwijd open netwerk is. Ondanks technische beveiligingsmaatregelen kunnen gegevens mogelijk verloren gaan of door onbevoegden worden onderschept. Indien u persoonlijke gegevens via het Internet doorgeeft, geschiedt dat op eigen risico.

Op verzoek deelt nolte-möbel GmbH & Co. KG u conform het geldende recht mee of en welke persoonlijke gegevens van u bij ons zijn opgeslagen. Indien er ondanks onze inspanningen om juiste en geactualiseerde gegevens op te slaan sprake is van foutieve gegevens, kunt u deze gegevens op verzoek door ons laten corrigeren.

Indien u niet meer instemt met het opslaan, verwerken en gebruikmaken van persoonsgebonden gegevens kunt u dit te allen tijde via de post aan nolte-möbel GmbH & Co. KG meedelen, zodat de gegevens vervolgens geblokkeerd kunnen worden.

Cookies.
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse mogelijk maken van het gebruik dat u van de website maakt. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In geval van activatie van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese economische zone eerst verkort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en voor de levering van andere services aan de websiteëxploitant die verband houden met het gebruik van de website enhet internet.Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser is doorgegeven wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; we wijzen u er echter op, dat u in dat geval niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gecreëerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door het downloaden en installeren van de, onder de volgende link ( tools.google.com/dlpage/gaoptout) beschikbare browser-plugin

Meer informatie hierover vindt u onder tools.google.com/dlpage/gaoptout resp. onder www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Nolte Möbel GmbH & Co. KG